Voksenhold

Voksenhold

Tringennemgang: Hver mandag

Kl. 19.00 - 19.25


Voksenhold: Hver mandag

Kl. 19.30 - 21.30 


Danseinstruktører:Jørgen Madsen og Lene Haslund

Musik: Jørgen Hanskov


Dansested:


Skolen på la Cours Vej
la Cours Vej 2,, Frederiksberg
(i øverste gymnastiksal)
(Indgang til skolen fra Emil Chr. Hansens Vej)
202431. maj


Frederiksberg Dagene

2. september

Første danseaften

Voksenholdet - Kaffeaften