HJEMSTAVNSFOLKEDANSERNE

 

 

FREDERIKSBERG

Velkommen

 

Foreningen holdt i april måned generalforsamling, hvor der bl.a. var valg til bestyrelsen samt revidering af foreningens vedtægter.

 

Der er kommet et EU-direktiv et såkaldt GDPR.

Det går i sin enkelthed ud på, at medlemmerne skal godkende, at vi opbevarer personlige data samt oplysning, hvordan vi opbevarer data.

Disse data kan medlemmet til en hver tid få adgang til ligesom medlemmet kan anmode om sletning.

 

Bestyrelsen har udarbejdet retningslinjer, der beskriver hvordan, hvor og hvorfor vi opbevarer medlemmernes personlige data. Se under Fanen GDPR. Der er et link

 

Lige nu holder vi sommerferie.

 

Der vil i løbet af sommeren blive indkaldt til et medlemsmøde, hvor vi bl.a. skal tale om foreningens 60 årige jubilæum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link til Facebook (klik på Foreningslogoet i venstre hjørne)