HJEMSTAVNSFOLKEDANSERNE

 

 

FREDERIKSBERG

Vedtægter

Såfremt man ønsker et komplet sæt vedtægter kan man rette henvendelse til formanden. Se under "kontakt"

Herunder er der uddrag af foreningens vedtægter:

§ 1

Foreningens navn er: Hjemstavns Folkedanserne.

Foreningen er stiftet den 27. april 1959 og er hjemmehørende i Frederiksberg Kommune.

§ 1 A

Foreningens mål er at virke for højnelse og forståelse af al god hjemstavnskultur i almindelighed og i særdeleshed til bevarelse og fremme af folkedans, folkemusik, folkesang, egnsdragter og egnsskikke, og derigennem som et led i et dansk og mellemfolkeligt arbejde virke for et sundt fritids- og fornøjelsesliv. Dette søges opnået gennem afholdelse af undervisning, legestuer, opvisninger samt deltagelse i danske, nordiske og andre mellemfolkelige stævner.

§ 2

Foreningen skal stå tilsluttet Landsforeningen Danske Folkedansere og De samvirkende Hjemstavnsforeninger.

Samtlige aktive medlemmer skal være medlem af Landsforeningen Danske Folkedansere.

§ 3

Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 3 år.

Ligeledes optages passive medlemmer med taleret, men uden stemmeret ved generalforsamlingen.

Personer under 18 år kan være repræsenteret ved deres forældre/værge, der ligeledes kan vælges til tillidsposter.

§ 4

Ved optagelse betales indskud for aktive medlemmer.

Kontingent og indskud fastsættes én gang årligt ved den ordinære generalforsamling for såvel aktive som passive medlemmer.

Årskontingent betales pr. 1. oktober. Kontingentet kan deles i 2 rater mod merbetaling. 2. rate betales pr. 1. januar.